Ubezpieczenie nieruchomości

Kompleksowa ochrona twojej nieruchomości

Ochrona nieruchomości przed powodzią, pożarem, wiatrem lub innymi zdarzeniami losowymi. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć   między innymi o : dewastacje, kradzież, przepięcie instalacji elektrycznej, włamanie, rabunek, OC w życiu prywatnym 

Ubezpieczeni domu grudziądz

Ubezpieczenie mienia

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach ubezpieczenie ubezpieczysz: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny lub jego stałe elementy, dom letniskowy, garaż lub inny budynek, mała architektura, ruchomości domowe

Ubezpieczenie OC najemca

Dobrowolne ubezpieczenie dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania

Ubezpieczenie OC mienie powierzone

Dobrowolne ubezpieczenie dla osób korzystających ze służbowego komputera lub laptopa oraz używających sprzętu użyczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub internetowej,

Ubezpieczenie sprzętu poza domem

Dobrowolne Ubezpieczenie przenośnego sprzętu komputerowego, fotorgaficznego, instrumentów muzycznych, sprzetu medycznego, sprzetu sportowego w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej właściciela i członków rodziny . Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej

Ubezpieczenie OC lokator

Dobrowolne ubezpieczenie dla właściciela mieszkania, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich, podczas korzystania z mieszkania przez najemcę

Ubezpieczenie NNW

Dobrowolne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków właściciela i członków rodziny

Ubezpieczenie nagrobków

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach tego ubezpieczenia możesz liczyć na pomoc w razie uszkodzenia nagrobka cmentarnego obejmujący dewastację upadek drzew lub kradzież

Lokalizacja:

ul. Wybickiego 41
86-300 Grudziądz

Godziny:

pon.-pt.- 8:30 – 17:00
Sobota – 9:00 – 12:00

Kontakt:

telefon: 609111904
Email: anna.watkowska@dus.net.pl