Ubezpieczenie Samochodu

Posiadasz auto? Zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), do obowiązkowego Ubezpieczenia OC możesz dokupić ubezpieczenia dobrowolne dodatkowe jak np. AC, NNW, ASSISTANCE, Ubezpieczenie Szyb

ubezpieczenie samochodu grudziadz

Ubezpieczenie samochodu OC

Obowiązkowe ubezpieczenia każdego posiadacza pojazdu, chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstały w związku z ruchem drogowym ( wypadek, kolizja drogowa)

Ubezpieczenie samochodu Mini AC

Dobrowolne ubezpieczenie posiadaczy pojazdu, Mini Casco to tańszy odpowiednik AutoCasco , Mini AC pokryje straty kradzieży auta, koszt naprawy spowodowane uszkodzeniem przez żywioły ( grad, pożar i inne siły przyrody) lub szkodę całkowitą

Ubezpieczenie utraty zniżek

Dobrowolne Ubezpieczenie od utraty zniżek w OC i AC, Zapewnia utrzymanie zniżek po szkodzie ( szkoda nie jest widoczna tylko u aktualnego ubezpieczyciela)

Ubezpieczenie utraty kluczy, tablic i dowodu rejestracyjnego

Dobrowolne Ubezpieczenie, Utrata w/w przedmiotów to kłopot i koszt, w ramach ubezpieczenia ubezpieczyciel pokryje ich koszt.

Ubezpieczenie samochodu AC

Dobrowolne ubezpieczenie posiadaczy pojazdu, AutoCasco pokryję straty kradzieży auta, koszty naprawy pojazdu powstałe z naszej winy ( sprawca wypadku, kolizji) lub powstałe w skutek wandalizmu

Ubezpieczenie NNW

Dobrowolne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Zapewnia pomoc finansowa kierowcy i pasażerom pojazdu którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli śmierć

Ubezpieczenie szyb

Dobrowolne ubezpieczenie szyb w pojeździe, Chroni właściciela w razie uszkodzenia szyb,

Ubezpieczenie assistance opon

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach tego ubezpieczenia możesz liczyć na pomoc w razie uszkodzenia ogumienia- nie musisz wymieniać koła samodzielnie- ubezpieczyciel zorganizuje pomoc i pokryje jej koszt.

Lokalizacja:

ul. Wybickiego 41
86-300 Grudziądz

Godziny:

pon.-pt.- 8:30 – 17:00
Sobota – nieczynne

Kontakt:

telefon: 609111904
Email: anna.watkowska@dus.net.pl